fredag 17 juli 2020

Vad är att vara konservativ?

Vad konservatism handlar om är att varje generation ska slippa börja om från scratch. Revolutionära ideologier vill skära av våra rötter och radera ut vår historia, för att kunna börja om på nytt med ett oskrivet blad. Men det är inte ett särskilt smart sätt att bygga ett samhälle. I längden kommer det bara leda till att vi gör om samma misstag om och om igen, om än med nytt innehåll.

Konservatism är de ödmjuka inställningen att vi har något att lära av tidigare generationer. Vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt varje gång, tidigare generationers erfarenhet är något värdefullt och traditioner är nedärvd erfarenhet som är värda att bevara.

Det betyder inte att den konservative är mot förändring, bara att förändringen ska bygga på och utgå från tidigare erfarenheter. Att bevara en tradition för dess egen skull har visserligen inget värde men man ska veta varför man vill förändra den. Att förändra saker bara för förändringens egen skull är lika destruktivt. 
Jag skulle tro att de flesta människor faktiskt är konservativa och gärna också skulle säga det också om ordet inte var så laddat med negativa konnotationer. 

Tiden prövar allt, därför bör förändring ske varsamt och i lagom takt eftersom det tar tid innan vi fullt ut förstår dess konsekvenser. Jag blir alltid misstänksam när det sägs att något är bråttom, så bråttom att vi inte hinner diskutera saken ordentligt, eftersom det då ofta gömmer en vilja att driva igenom något som man inte skulle vilja ha om man förstod konsekvenserna.

Det är inget fel med samhällsförändring så länge det sker i den takt vi hinner utvärdera saker och ting, att vi bygger vidare på tidigare vad tidigare generationer har kommit fram till och hela tiden håller kontakt med våra rötter. Så ungefär skulle jag sammanfatta en konservativ samhällssyn.