torsdag 5 december 2013

Påven och kapitalismen.

Påven har nyligen kommit ut med ett dokument: "Evangelii Gaudium" glädjens evangelium, där han fokuserar på världens fattiga. Fattigdom och arbetslöshet måste bekämpas och konsumismen upphöra. Bland annat har kyrkans tidnings ledare tagit upp dokumentet och tar fasta på att påven vill göra upp med kapitalismen.

Men det är märkligt att ett ekonomiskt system som har lyft miljarder människor ur sin fattigdom nu ska få klä skott för den fattigdom som ännu finns kvar. I sin bok Victory of Reason, How Christianity Led to Freedom, Capitalism, and Western Success skriver Rodney Stark om kapitalismen som en i huvudsak kristen uppfinning.

Efter romarrikets fall så skedde det en fantastisk blomstring av ekonomin, med nya uppfinningar inom jordbrukssektorn som banade väg för en kraftigt ökande produktion. Romarriket stod för det gamla feodala samhället: nu växte något nytt fram: kapitalismen.
Att exakt definiera kapitalism låter sig inte göras så enkelt, särskilt inte när ordet ofta används som ett skällsord. Men privat äganderätt och fri marknader är två komponenter som hör med.

Och den privata äganderätten är viktig. Utan äganderätt så sker det ingen återinvestering av vinst. All överskott plockas ur verksamheten och konsumeras eller samlas på hög. Men i ekonomier där äganderätten är garanterad går kapitalet in i produktionen igen i form av investeringar och leder till högre produktion.
Stark tar som exempel: förklaringen till att det inte hände så mycket inom jordbrukssektorn under Rom var enkel: varför skulle bönder investera i nya metoder att bruka jorden om all produktionsökning togs ifrån dem genom skatt?

Omsatt till en nutid fråga kan det gälla vinst i välfärdsbolag. Får man inte ta ut vinst så sker heller inga investeringar. Det är under förhoppningen att en dag få ta ut vinst som kapitalister investerar. Och som sen återinvesterar vinsten, i samma bolag eller något annat. Åtminstone så länge äganderätten är tryggad.

Man hör ibland att kapitalismen skulle främja girighet. Men girighet är en mänsklig egenskap som har funnits i alla tider och i alla ekonomiska system. Rodney Stark visar att girigheten flödade mycket mer i feodala samhällen än i kapitalistiska.
Även om feodalism inte är så aktuellt idag, så innebär kapitalism att man hellre investerar sitt kapital än konsumerar den. Överkonsumtion sker när det "inte finns något bättre att göra med pengarna". Det är inte girighet att investera, det är att låta sina pengar bli användbara och komma även andra människor till godo. 
Kapitalismen är ingen modern uppfinning. Den uppstod i den norditalienska stadsstaterna med Venedig i spetsen. Och embryot fanns redan inom klosterväsendet. Vi kan tacka kristendomen för den kapitalistiska ekonomin. Och de miljarder fattiga som lyfts ur sin fattigdom det senaste seklet.