lördag 5 september 2015

Ett scenario för en annan flyktingpolitik

Det är ju glädjande att allt fler får upp ögon för hur skevt EU:s och Sveriges migrationspolitik fungerar: vi lockar människor att komma hit genom att lova att ta hand om dem, men erbjuder inga säkra vägar. Resultatet är tusentals som drunknar i Medelhavet.
Det som satt fart på diskussionen är en bild av en drunknad pojke på en strand i Grekland, och det är något som stör mig. Varför måste folk se en sådan bild för att vakna? Varför räcker det inte med ett TT-meddelande?

Ännu tror jag dock att det tar lite tid innan vidden av den dysfunktionella politiken sjunker in. Jag hörde på Studio Ett om hur EU planerar att bekämpa smugglarna med militära medel på internationellt vatten. Samtidigt säger man att man absolut inte är där för att förhindra migranter, utan endast stoppa smugglingen. Men det är ju obegripligt, det är ju med hjälp av smugglare som de tar sig till Europa!
Alla vet ju hur vi effektivt stoppar smugglingen över Medelhavet, det är ju bara att bogsera tillbaka båtarna till sin utgångspunkt. Ingen skulle betala uppåt 100 000 om man bara hamnar tillbaka till ruta ett.
Poseidon: väntar med att rädda flyktingar tills de är i fara.
Om man inte gillar detta borde man förspråka att svenska räddningsfartyg som Posedion åker hela vägen till Libyens kust, lastar ombord flyktingar och kör skytteltrafik med dem till Europa. Istället för att som nu, låta de som har pengar riskera livet på rangliga båtar ute till havs, sen räddar vi dem. Det förundrar mig att ingen verkar förespråka det förrra.
Genom att transportera tillbaka flyktingarna skickar vi en mycket tydlig signal att inte försöka ta sig hit den vägen. Istället borde vi erbjuda lagliga (och därmed säkra) vägar till Sverige. Vi skulle kunna kraftigt öka antalet kvotflyktingar från flyktingläger i Jordanien, då skulle även de mest utblottade få en chans att komma hit.

Men ännu hellre skulle jag se att Sverige byggde upp ett eget flyktingläger i något land i närheten, till exempel Libanon. Vi betalar ut enorma summor i bistånd varje år, pengar som bara ökar korruptionen i mottagarländerna, dem kan vi hellre använda på detta sätt. Köp flykingbostäder i platta paket från IKEA:s Better Shelter, 200 000 st skulle kosta 2 miljarder och kunna inhysa drygt en miljon människor. (Vår biståndsbudget är på drygt 40 miljarder varje år så pengar finns.) Flyktingarna skulle få mat och sjukvård och barnen skolgång. Nordic Battlegroup som försvaret sätter upp med jämna mellanrum till ingen nytta, skulle kunna anlitas för att garantera säkerheten.

Det svenska flyktinglägret?
Det Sverige har genomfört med detta är att ge flyktingarna skydd, det vill säga asyl. Jag antar att om vi ger en miljon männisor asyl av världens 60 miljoner flyktingar så kan man säga att vi har gjort vårt. Det är något helt annat än de 60-70 000 som lyckas muta sig fram till vår gräns.
Därtill har vi ju fri arbetskrafts- invandring, vill flyktingarna i den svenska flyktinglägret söka jobb i Sverige står det dem fritt att göra detta. Företag skulle kunna ha kontor på plats för rekrytering. Vi skulle kunna börja med SFI-undervisning för dem som önskar detta. (Alla vill kanske inte till Sverige, en del vill kanske bara ha skydd.) Och hur många som då kan komma till Sverige, ja det hänger ju på hur vår bostads- och arbetsmarknadspolitik utformas.

Men vi måste också bekämpa orsaken till flyktingkatastrofen. Med NBG skulle elitgrupper som SOG följa. I samarbete med brittiska specialförband genomför de operationer långt in i IS-kontrollerat område. När Khadaffi störtades genomfördes flygspaning med åtta JAS Gripen-plan över Libyen. Den operationen upprepas nu med ett utökat mandat att även angripa mål.

Framförallt tror jag inte att vi kan sitta och vänta på att trögrörliga organisationer som FN, EU eller NATO ska göra något. Ovanstående scenario skulle Sverige kunna börja med direkt, i bilateralt samarbete med andra länder. Vad väntar vi på?