söndag 24 november 2013

När bibeln är besvärlig.

I min ungdomen fanns ett uttryck som hette "att lyfta på hatten". Innebörden var att när man kom till ett besvärligt bibelställe som man inte begriper, särskilt om det var ett ställe som komprometterade Gud eller Jesus, så skulle man lyfta på hatten och gå vidare. Till exempel när Jesus uppmanar oss att hata sin far och sin mor. Obegripligt! Bäst att lyfta på hatten och gå vidare till andra ställen där Jesus säger saker som också jag skulle kunna ha sagt. Det fanns en underliggande oro över att om man grubblade för mycket på sådana ställen så skulle tilltron till bibeln få sig en törn.
Ett annat, kanske vanligare, sätt är att skicka sådana bibelställen till "historiens skräpkammare". Inte heller här grubblar man så mycket över vad som kan menas, man ser det inte ens som ett problem, det är ju bara att avfärda dem.
I bägge fallen så undviker man kampen och därmed kanske man också går miste om något. För tänk om det är så att det är just de ställen som jag finner besvärliga, det är just där som jag kan finna ett guldkorn.

Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen höll ett intressant föredrag i Kyrkhult idag, där han talade om detta. Är Gud är ett moraliskt monster? Det kan ju verka så när man läser vissa partier i Gamla testamentet.
Men Stefan visar att det finns en väg framåt om man tar sig an dessa frågor. Vi behöver inte vare sig lyfta på hatten eller rensa ut dem till historiens skräpkammare. Det betyder inte alla frågetecken kan rätas ut, men om bibeln är precis som vi tycker att den borde vara, så hade den väl varit en produkt enbart av  människor. Bibeln är som Gud vill ha den inte som vi vill ha den.

Du kan lyssna på Stefans föredrag på följande Youtube-film.