fredag 22 november 2013

Om debatten om Kristus som tankekonstruktion

Det kan inte ha undgått någon läsare av Kyrkans tidning de senaste numret den senaste Jesus-debatten.
KG Hammar har en uppfattning att verkligheten bakom evangelierna inte spelar någon roll. Om Jesus verkligen har gjort under eller inte kan vi lämna därhän. Drar man det till sin spets så kan man ju säga att det är ointressant om Jesus ens har funnits som historisk person. Om Kristus bara är en tankekonstruktion som skulle man i princip kunna ta vilken historisk gestalt som helst och bygga en Kristus-konstruktion kring honom som man sen låter sig inspireras av i sin vardag.
För de flesta är det uppenbart att väldigt mycket skulle falla i så fall. Per Åkerlund påpekar att vi inte kan skilja på den kristna läran och de historiska händelserna. Den kristna tron bygger på historiska händelser. Och Ragnar Persenius skriver att inkarnationen inte ägde rum i våra tankar utan i historien.
Det är två viktiga meningar i den pågående debatten. Och det är verkligen ingen perifer ordningsfråga som vi diskuterar utan själva trons grund. Är den kristna tron på riktigt eller inte? Delar vi alla samma kristna tro, vi som delar gemenskapen i vår svenska kyrka? Det är frågor som kommer till oss av den här debatten.