söndag 5 juni 2016

Skapelse och evolutionA Matter of Faith är en film som jag delvis kunde känna igen mig själv i. Den handlar om en kristen flicka som går på college och börjar att påverkas av sin professor i biologi som undervisar att evolutionen är svaret på livets uppkomst. När hennes far misstänker att är på gång, börjar han att undersöka saken och bestämmer sig för att försöka göra något åt det. Filmen landar i att allt handlar om tro, a Matter of Faith, när det gäller både skapelsetro och evolution.

Jag minns själv när jag började argumentera med min biologilärare på gymnasiet om evolution, jag hade ju läst min Mats Molén och visste ju hur fel läraren hade. Jag kan säg att det gick sådär.

På universitetet läste jag bland annat en kurs i astronomi. Det var väl då jag på allvar blev övertygad om universums ålder.

 Universum uppstod för cirka 13,7 miljarder år sedan och det finns stjärnor där man uppnått åldern till omkring 10 miljarder år. Numera vet vi väldigt mycket om en stjärnas utveckling och beroende på storlek och vilka grundämnen som finns inuti stjärna kan man också räkna ut dess ålder.

Jag köpte inte teorin att Gud skulle ha skapat universum "gammalt" så att det såg ut som om stjärnorna var äldre än de var. Varför skulle Gud lura oss? Det fanns ju också teorin att universum kunde vara gammalt (Gud skapade himmel och jord "i begynnelsen") men att livet på jorden kunde var ungt. Men även det föreföll mig ganska absurt. Varför skulle Gud skapa ett universum för drygt 13 miljarder år sedan och sedan vänta tills för ca 10 000 år sedan innan han satte igång med att skapa liv?

Jag insåg att har man väl accepterat universums ålder blir det svårt att hävda en bokstavlig tro på skapelseberättelsen i första moseboken. Jag har sedan dess försökt komma fram till en slutsats, mest för min egen skull. Numera är det ganska okomplicerat för mig att livet på jorden uppstod för 4,5 miljarder år sedan och att det förekommit en lång utveckling som resulterat i det vi ser omkring oss idag, inklusive oss själva.
Det betyder inte att jag köpt evolutionsteorin, det finns allt för många svagheter och motsägelser i den. Det går inte att med trovärdighet påstå att universum,livet och oss själva (de tre sprången som Anders Piltz talar om) skulle ha inträffat av sig självt, utan någon särskild orsak. Men det går inte heller att med trovärdighet påstå att Gud skapade universum, jorden och alla djur och växter fix färdiga för 10 000 år sedan.

Det finns olika sätt att se på skapelseutvecklingen. Antingen är den Gudsstyrd eller slumpstyrd. Det senare är så orimligt att jag har svårt att tro människor när de säger att de tror på det, och jag tänker inte argumentera om det här. Men Gud kan naturligtvis ha skapat genom en lång utveckling som varat i många miljoner år om han velat. Antingen har Gud ingripit vid olika tillfällen under denna utveckling eller så har han lagt ner en utvecklingspotential i själva materien. Vilket är egentligen inte så viktigt. Det viktiga är att det inte finns någon motsättning mellan evolution och skapelse.

När allt kommer omkring kommer man inte undan att det handlar om tro, a Matter of Faith. Tron på att det finns en Gud som har skapat allt omkring oss, inklusive oss själva, har inte rubbats av att universum är 13,7 miljarder år gammalt.