söndag 13 juli 2014

Ingen reklam tack!

"715082 gudstjänstbesök gjordes i Göteborg under 2012" möter mig reklamen på internet. Jag förstår tanken, folk ska bli överraskade över att det är så många; "det trodde jag inte" och detta ska väcka nyfikenhet. Ett problem är kanske att om man slår ut det totala antalet gudstjänstbesök under ett helt år med alla kyrkor i Göteborg och man dessutom råkar komma en söndag under trefaldighetstiden motsvaras kanske inte verkligheten av förväntningarna.

Men ett större problem är ändå att kyrka gör reklam överhuvudtaget. För vilka är det som gör reklam? Jo, de som har något att sälja. Man gör reklam för att man vill tjäna pengar på en viss vara, man gör det för egen vinning. Det betyder att man i reklamen framhäver varans alla förtjänster utan att säga något om eventuella nackdelar. Människor har därför tränat upp en viss skepsis till reklam, man vill inte bli lurad.

Detta vet företag, varför man ständigt söker andra vägar. Länge har det förekommit produktplacering i filmer och TV-program, företag är beredda att betala mer för dessa eftersom de har bättre effekt än reklamavbrotten. När man vet att man utsätts för reklam kopplar man ju på det kritiska sinnet.

Men nu börjar förmodligen produktplaceringseffekten klinga av. Folk genomskådar även detta, om loggan på en Volvo-bil zoomas in och hålls kvar i rutan någon sekund för länge tänker vi alla: produktplacering!
Men reklammakare är fiffiga de hittar nya metoder. Det bästa sättet är att få media att skriva om något i de vanliga nyhetsspalterna, där förväntar vi oss en viss redaktionell objektivitet.  Så reklambyråer hittar på nyheter åt media, till exempel genom att instifta ett pris som sen delas ut åt den betalande kunden. Så har tydligen skett med priset Hetast i Almedalen som gick i år till Antje Jackelèn och som nu blivit ifrågasatt.
Journalister kommer dit och skriver om det, och de flesta tänker väl att pris delas ut av stiftelser som inte står i beroendeförhållande till dem som får priset. Men när folk förstår att det bara är ett mediejippo i syfte att dra dit ens uppmärksamhet faller även det.

Frågan är då om kyrkan ska delta på samma arenor som företag. Vi säljer ingen vara, vi tar inte betalt för något. Att då trängas med de som gör detta kan leda till att folk börjar betrakta oss på samma sätt. De som gör reklam gör ju det för egen vinning.

Är det så att mission har ersatts med reklam och marknadsföring? Jesus har gett oss uppdraget att göra alla folk till hans lärjungar, inte för att vi själva tjänar på det, utan för deras egen skull.  Det är visserligen viktigt att kyrkan hörs och syns, även i media, men reklam riskerar att misstänkliggöra kyrkans budskap. Och det kristna budskapet har alltid spridits bäst genom personliga kontakter, genom släkt och vänner och andra nätverk.
Om prästen i församlingen syns i den lokala tidningen har det större betydelse än en reklamsatsning från kyrkokansliet. De som läser tidningen känner ju förmodligen igen prästen och har kanske träffat honom och har då något att relatera till. Det är genom människor av kött och blod och som man har någon form av relation till som det kristna budskapet sprids.

3 kommentarer:

 1. Om man slår ut antalet gudstjänstbesök, 715082, med antalet kyrkor (62) och delar på antalet veckor (52) så får man ett snitt på ca 221 besök i veckan/kyrka. Självklart ser det inte så ut i alla kyrkor - men många kyrkor har många besökare i Göteborg och det är vi stolta över!
  Att låta prästen synas i den lokala tidningen är fullständigt utmärkt! Grattis till er som kan göra så. Men för oss som bor i Göteborg är den lokala tidningen GP och där är det kanske inte så enkelt att få in den lokala prästen.
  Det finns olika vägar och det finns olika kanaler att nå ut med kyrkans budskap.
  Att skåpa ut reklam som något som är fel är att hälla ut barnet med badvattnet.
  Låt istället alla olika kanaler samverka. Vi behöver den nationella nivåns kampanjer som vi på lokal nivå kan fånga upp och samverka med. Det blir betydligt bättre än att dutta lite här och dutta lite där.

  SvaraRadera
 2. Personliga möten kontra reklam....Tobias Bäckström....Hur många av de tillhöriga når du genom personliga möten och hur många av dem möter du om och om och om igen? Och vilket är ditt ansvar gentemot alla de tillhöriga i din församling och dem som vistas där?
  Hur resonerar du när du är med på Facebook och när du bloggar? Hur personlig är det tycker du?

  SvaraRadera
 3. Eftersom jag under hela mitt yrkesliv har arbetat med reklam och marknadsföring vill jag korrigera några faktafel
  1) Reklam görs inte bara för varor och tjänster. Det finns många icke-kommersiella aktörer som gör reklam, t ex politiska partier, fackföreningar och andra ideella organisationer gör reklam, så varför inte kyrkan?
  2) Det kostar betydligt mer att köpa vanlig TV-reklam än att göra produktplaceringar, inte tvärtom
  3) Församlingsblad, notiser om veckans gudstjänster i dagstidningen etc är också reklam.
  4) Jo, även kyrkan säljer en vara, även om den inte är fysisk. Det finns en ekonomisk bas även för kyrkan i form av medlemskap och skatt/avgifter, och naturligtvis en större "vara" i form av tillhörighet, även om många inom kyrkan inte vill ta med den ekonomiska basen i beräkningen.

  Att prästen syns i den lokala dagstidningen är väl också att jämställa med reklam, eller var menar du att skillnaden ligger? Och vad är det som gör att kyrkan inte ska använda alla tillgängliga kommunikationsformer för att sprida sitt budskap - vill man nå ut till de som inte idag är aktiva (eller ens berörda) av kyrkan måste man väl använda medel och kanaler som når dessa människor?

  Det finns en gammal god marknadsföringssanning som lyder: "Skillnaden mellan reklam och journalistik är att reklam måste vara sann". Låter därmed som att reklam är ett ypperligt medel för kyrkan att använda.

  SvaraRadera