torsdag 3 juli 2014

Konkurrens eller samarbete?

Hur når vi fram till det goda samhället? Genom att samarbeta med varandra eller konkurrera? Spontant tänker vi att det bästa måste ju vara att samarbeta, det är så mycket mer tilltalande. Jag undrar om inte detta kan vara en orsak till det, i mina ögon, obegripliga motståndet mot privata företag inom vård och omsorg.

Men jag misstänker att många blandar ihop detta med samarbete och konkurrens. Både samarbete och konkurrens hör hemma i en marknadsekonomi fast på olika nivåer. Att vi människor ofta åstadkommer bättre resultat genom att hjälpas åt är en självklarhet. Men på en fri marknad är det inte människor som konkurrerar utan företag.

Man kan jämföra med en fotbollsturnering (det lär pågå en sådan dessa dagar).
Jag kan inte så mycket om fotboll men har förstått att det inte är en individsport utan en lagsport. Det är alltså inte de enskilda fotbollsspelarna som konkurrerar med varandra utan lagen. Och för att ett lag ska vinna räcker det inte att ha enskilda skickliga individer, de måste också kunna fungera tillsammans som ett lag dvs de måste kunna samarbeta. Och det lag där de enskilda spelarna samarbetar bäst är också det lag som blir bäst på att konkurrera med andra lag.

På samma sätt är det med människor och företag. Det företag som lyckas bäst är det som bäst får de anställda att samarbeta. Man skulle kunna säga att de konkurrerar i förmåga att samarbeta. Att därför spela ut konkurrens mot samarbete blir som att jämföra äpplen med päron: samarbete och konkurrens har båda sin plats men förekommer på olika nivåer.

Motsatsen till konkurrens är alltså inte samarbete utan monopol. Konkurrens betyder helt enkelt att människor är fri att starta egna rörelser utifrån egna affärsidéer. Råder det monopol däremot är det bara en som har den rätten.
Ett företag som har monopol kan strunta i att vara sina kunder till lags, även om de inte är nöjda har de inget alternativ. Och då spelar det ingen roll om det är kommunen som har monopol och det handlar om äldreboende och vårdcentraler.
När det gäller vård och omsorg finns det många undersökningar som visar att vi får bättre vård om vi tillåter privata företag (vilket naturligtvis också kräver tillstånd att få ta ut vinst). Det är inget att förvånas över, det är när vi tillåter konkurrens som företagen tvingas göra sitt bästa för att möta människors behov.