fredag 20 februari 2015

Om att fråntas sitt medborgarskap

Såg Debatt på SVT igår där det (som vanligt) mycket högljutt debatterades om svenska medborgare som reser ner för att strida för IS och där vi med nuvarande lagstiftning inte kan göra mycket åt saken. Är det rätt eller fel att dra in medborgarskapet för sådana jihadresenärer?

Ja, vad innebär egentligen att vara medborgare i ett land? Det är ju att ingå i en gemenskap där vi kollektivt bestämmer över väldigt mycket. Vilka lagar som ska stiftas i landet till exempel, och hur mycket resurser som ska tilldelas skolor och sjukvård. All offentlig makt utgår från medborgarna.

Att bli medborgare i ett land, särskilt när man blir medborgare i vuxen ålder, innebär att man ingår ett samhällskontrakt mellan individen och kollektivet. Man blir en del av en gemenskap. Som medborgare får man en rad rättigheter, bland annat får man rösta och själv kandidera i allmänna val. Men man har skyldigheter också, att till exempel följa landets lagar och ställa upp på vissa grundläggande värderingar.

Men om man då bryter kontraktet? Om man på ett uppenbart och flagrant sätt visar att man inte vill ingå i gemenskapen; man är inte intresserad av de värderingar som binder oss samman? Till exempel genom att resa iväg för att strida för en helt annan stat som dessutom är fientlig mot oss och västvärlden. Jag menar att man i så fall har förverkat rätten att vara medborgare i landet.

Att bli fråntagen sitt medborgarskap är inte samma sak som att bli utvisad, man kan naturligtvis inte blir utvisad om det inte finns ett mottagarland dit utvisningen kan ske. Men det går utmärkt att bo och leva i Sverige även om man inte är svensk medborgare.

När man låter en person blir medborgare innebär det att resten av kollektivet lämnar över en liten del av den gemensamma makten till denne. Via valurnorna får de inflytande i samhället även om det är marginellt för varje enskild individ. Det borde inte vara likgiltigt för oss vad de har för värderingar som vi ger makt över våra liv, om en väldigt liten makt.
Jag pratar inte om vanlig kriminalitet utan terrorresor och folk som begår krigsbrott. Går det att lagföra dem bör man naturligtvis göra det, men man bör också dra in medborgarskapet.

I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 15, står det att ingen får godtyckligt fråntas sin nationalitet. Det tolkar jag som att om det bara finns välgrundade skäl så får man frånta nationaliteten eller medborgarskapet.