lördag 23 januari 2016

Medborgarlön?

Medborgarlön eller basic income, är en gammal idé som diskuterats i olika kretsar. Det är en grundinkomst som delas ut till alla medborgare i ett land utan några villkor, ungefär som barnbidraget fungerar idag. Lika för alla är principen. Tanken är att det ska ersätta alla andra typer av ersättningar och bidrag som pension, a-kassa, sjukpenning, studiebidrag etc. Jag har tagit reda på hur mycket det faktiskt skulle bli om man gjorde så.
2014 delade staten ut 32,3 mdr i sjukpenning, 50,8 mdr i sjukersättning, 16,5 mdr i garantipension, 13 mdr, i efterlevandepension och 0,7 mdr i äldreförsörjningsstöd. Lägg därtill att pensionmyndigheten kostar en halv miljard som ju skulle kunna läggas ner.
Vidare: 37,6 mdr i föräldraförsäkring, 30 mdr i a-kassa, 17,6 mdr i lönebidrag, 1,6 mdr i lönegarantiersättning och 20 mdr i studiestöd. (25 mdr delades ut i barnbidrag men det låter vi vara som det är.)

Om allt detta delades ut, jämnt fördelat till landets medborgare, hur mycket skulle det bli? Sverige har 9,6 miljoner invånare. Men omkring 500 000 är inte medborgare i Sverige och 1,9 miljoner är under 18 år som redan får sitt barnbidrag. Kvar blir 7,2 miljoner. Var och en av dessa skulle få, om jag räknat rätt, 2600:- i månaden.
Inte så mycket alltså, i alla fall inte så att det går att leva på. Men nu finns det ju annat man kan spara i budgeten. Plockar vi bort partistöd (170 miljoner) bistånd (30 mdr) och ersättningar till kultur, medier, trossamfund och fritid (12.8 mdr) kan vi lägga på en femhundring. Går vi ur EU kan sparar vi ytterligare en femhundring per vuxen medborgare och månad.

Det finns naturligtvis ytterligare besparingar som man göra, framförallt administrativt. Jag har dessutom inte kunnat få fram så mycket uppgifter om kommunernas utgifter för försörjningsstöd men bara Malmö betalade ut en miljard 2014. Jag antar att det finns mycket att spara även när det gäller olika kommunala bidrag till föreningar, företagande etc. (När det gäller den typen av utbetalningar, inklusive bistånd, borde de avskaffas av principiella skäl. Det ska vara ett privat beslut hur mycket jag vill stödja biståndsorganisationer, inget som staten ska ägna sig åt.)

Jag tänker att medborgarlön måste upp till nivåer om minst 5-6000:-, och det borde vara möjligt. Poängen är att det ska gå att leva på den men inte heller mer. Den får inte vara så hög att flertalet väljer att inte jobba.

Vad skulle fördelarna vara?
1. Förutsägbarhet. Vi slipper dagens svåröverblickbara lapptäcke av försäkringar och bidrag. Jag vet exakt hur mycket jag får vid sjukdom eller arbetslöshet.
2. Rättvisa. Alla får lika. Idag får höginkomsttagare mer i sjukpenning än låginkomsttagare till exempel. I fortsättningen får man lösa det själv om man vill ha mer än vad medborgarlönen ger.
3. Företagandet skulle gynnas. Jag kan tänka mig att det finns många idag som bär på en affärsidé, men man vågar inte säga upp sig från sitt jobb för att testa den.
4. Självständighet. Idag styr politikerna människors vardag genom att villkora bidrag och utbetalningar. Med medborgarlön förutsätts att vi är vuxna människor som själva kan ta ansvar för våra liv.

2017 ska Finland testa medborgarlön under ett år. Det är lite kort för att testa hur människors val och prioriteringar förändras men det ska onekligen bli intressant att följa experimentet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar