tisdag 9 februari 2016

Kött som "oren" mat

De flesta religioner har olika regler om mat, vad man får äta och inte äta. Inom hinduismen äter man inte kött och dricker inte alkohol. Muslimer nöjer sig med att avstå från griskött och alkohol.
Mose lag tillåter i princip kött men gör undantag för följande djur: kamelen, haren, klippgrävlingen, svinet. Vattendjur som saknar fenor eller fjäll. Vidare: örnen, lammgamen, grågamen, gladan, falkar av alla arter, korpar av alla arter, berguven, jordugglan, hornugglan och hökar av alla arter, kattugglan, tornugglan, minervaugglan, pelikanen, smutsgamen, fiskuven, hägern, pipare av alla arter, härfågeln och fladdermusen. (5 Mos 14)

Jag tycker att det är befriande med Nya testamentet som tar avstånd från alla dessa matregler. Hebreerbrevets författare skriver till exempel: "Låt er inte ryckas med av alla slags främmande läror. Vår inre styrka beror av Guds nåd och inte av en viss sorts mat. Att lägga vikt vid matregler har aldrig gagnat någon." (Hebr 13:9) Jesus själv säger i Matteus: "Det är inte det som kommer in i munnen som gör människan oren. Men det som går ut ur munnen, det gör människan oren." (Matt 15:10) Och evangelisten Markus lägger för säkerhets skull till:"Därmed förklarade han all föda ren".

Till och med när det gäller kött som offrats till avgudar är det inte några problem att äta, även om Paulus uppmanar till försiktighet för de tveksammas skull. Men han är tydlig med att ingen ska fördöma den som äter. (Rom 14:3)

Kristendomen är alltså ett stort undantag bland världens religioner, här finns inga matregler, allt är tillåtet att äta.

Men lusten att kontrollera vad människor stoppar i sig förnekar sig inte. Sverige har en lång tradition av att rekommendera viss typ av mat (6-8 skivor bröd om dagen), samt att avråda annan typ av kost som animalisk fett. I efterhand har just de råden visat sig vara helt kontraproduktiva.
Dessutom verkar folk inte bry sig om dessa rekommendationer: brödförsäljningen minskar år för år, medan försäljningen av grädde och smör ökar.

Nu handlar det om kött som har förklarats som "oren mat". Jordbruksverket vill införa köttskatt,
eftersom folk inte själva väljer "rätt" ska våra matval styras med ekonomiska incitament. För ovanlighetens skull var det en minister som sa ifrån, all heder åt landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
Både jordbruksverket och naturvårdsverket hade en mycket indignerad ton när de läxade upp ministern. Det är tydligt att de helt enkelt tycker det är omoraliskt att äta kött. För dem är detta inget val att överlåta åt var och en, de som väljer fel ska uppfostras.

Det påstås att kött skulle vara dåligt både för miljö och hälsa. Oavsett vilken syn på klimatet man har, skulle jag vilja veta om mängden djur verkligen har ökat bara för att vi har domesticerat vissa arter. Hade inte samma mängd djur funnits ändå, fast i vilt tillstånd?

När det gäller hälsa så har man med stöd av enkätundersökningar försökt påvisa att rött kött skulle öka risken för cancer. Att samma grupp som åt mycket rött kött, också motionerade mindre, rökte mer och åt mindre frukt och grönsaker tog man inte med i beräkningen.

Både hälso- och klimatargumentet är alltså högst diskutabla. Men varifrån kommer behovet av att styra folks matvanor? Djurskyddsargument kan jag förstå, en god djurhållning är inget man kan kompromissa om. Men i övrigt borde staten inte moralisera över folks matvanor, jag har inget emot vegetarianer men det måste förbli ett individuellt val.
Det är, som sagt, inte det som kommer in i munnen som gör människan oren.