torsdag 17 april 2014

Odödlighetens läkemedel

Jag kom över en liten skrift av Per-Olof Sjögren: Odödlighetens läkemedel, syftande på nattvarden. Den som först kallar nattvarden detta är Ignatius av Antiokia, en av de apostoliska fäderna som skriver om det i början 100-talet på väg till sin egen avrättning.
Det finns ju gott om mediciner och läkemedel, det kommer ständigt nya. De kan lindra och bota sjukdomar, eller åtminstone ta bort symptomen. Men det som är gemensamt för alla läkemedel är att de är provisoriska. Förr eller senare blir man ju sjuk igen. Och de kan ingenting göra åt de åldersprocesser som oundvikligt driver oss närmare döden. De kan skjuta upp döden men inte bota den. Men finns det då ett odödlighetens läkemedel?
Nej, inte på apoteket i alla fall, där hittar man det inte. För att få del av det läkemedlet måste man istället gå till kyrkan och mässan.

Nu menade inte Ignatius att nattvarden på något sätt skulle konservera våra kroppar så att de blir immuna mot sjukdom och död. Han menade något mycket större: det är inte detta livet som ska tänjas ut i det oändliga utan nattvarden ger ett annat liv, "evigt liv".
Det eviga livet är förknippat med Gud själv, han som ensam är evig, utan början och utan slut. Det handlar inte om oändligt utsträckt tid utan att evigheten står utanför tiden som sådan.
Denna evighet har nu gästat jorden genom Jesus Kristus. När han säger att han är Livet så syftar han på det eviga livet som kommer från Gud. Han har fört in Gud i vår värld, fört in något av evigheten in i tiden.

Denna värld är märkt av döden, det gäller alla utan undantag. Även vi kristna dör. Ändå säger Jesus: ”Den som tror på mig skall leva om han än dör”.
Hur kan det vara möjligt undrar vi? Ja, Jesus kallar sig också Livets bröd, ”och den som äter av det brödet ska leva i evighet”. Det är här nattvarden kommer in i bilden.

Nattvarden är något mer än en högtidlig stund där vi möter Jesus. Det är visserligen inte osanning att säga så, men vi gör något mer än bara möter honom. Vi förenas med honom. Förening heter på latin communio, därför kallar vi även nattvarden för kommunion: vi förenas med Kristus.
Och eftersom Jesus är evigheten själv som kommit in i tiden, bli vi, som lever i tiden, förenade med evigheten. Att Ignatius kunde kalla nattvarden för odödlighetens läkemedel beror på att Jesus är odödlig. Den som tar emot nattvarden tar emot Jesus.

Det här läkemedlet ges fritt åt alla som vill ta emot det. Kostnaden är betald. Det betalades när Jesus dog på korset. Jesus instiftade ju nattvarden precis innan hans lidande började och det är med händelser på korset som bakgrund som vi får förstå nattvarden.
För att det eviga livet ska kunna förmedlas till oss måste Jesus dö. Läkemedlet kan inte framställas utan offer. Liv kan inte delas ut om inte liv ges. Och det läkemedel som ges oss är inte något som bara tillfälligt lindrar. Odödlighetens läkemedel botar oss från döden, en gång för alla.