lördag 10 januari 2015

Hur mår vår demokrati?

Demokratin är ett nytt fenomen. Den har ännu inte varat i ens hundra år. Vi kan inte ta för givet att den kommer pågå hur länge som helst. Nu tror jag inte att demokratin kommer att avskaffas medelst en statskupp eller liknande. Istället är risken att den långsamt kommer att urholkas genom att begreppet omdefinieras. Marika Formgren har i en läsvärd artikel beskrivit hur yttrandefriheten villkoras i den nya typen av demokrati, som hon kallar värdegrundsdemokrati.

De senaste månaderna har vi sett åtminstone två tecken på att vår demokrati inte mår så bra. Först utlystes det ett extraval. Eller statsministern sa att man skulle lysa ut ett extraval så fort man hade möjlighet att göra det. Sen ställdes valet in. I Sverige år 2015 har alltså ett val blivit inställt. 

Visserligen inte i formell mening, eftersom det aldrig hann bli utlyst, men inställda val är något som jag förknippar med helt andra typer av länder. Vi vet ju också att berodde på att opinionssiffrorna steg oroväckande för SD. Vad händer om de fortsätter att stiga inför det ordinarie valet 2018?

Det andra tecknet är decemberöverenskommelsen. Hela syftet med den är att garantera att en minoritet ska kunna styra landet. Man hänvisar till att Sverige har en lång tradition av minoritetsregeringar men glömmer bort att dessa regeringar hittills alltid varit beroende av en riksdagsmajoritet. Nu har det unika inträffat att ingen majoritet behövs riksdagen. Men om en minoritet styr talar vi väl oligarki och inte demokrati?

Vår främsta folkvalda församling är idag i princip onödig. Man skulle kunna lägga ner riksdagen och istället samla en företrädare för varje parti med, låt oss säga en spelkula för varje röst de har. När de sen ska beslutas är det bara att lägga kulorna i en vågskålen för ja eller nej och så ser man vilket förslag som väger tyngst. Eller förresten, det behöver inte ens väga tyngst, bara det inte är lättast!
Vi skulle alltså kunna lägga ner riksdagen utan att någonting väsentlig förändrades i politiken.

 Jo, Sverige är fortfarande en demokrati, men det jag ser just nu är hur en regering vägrar att släppa ifrån sig makten trots att legitimiteten för denna är den svagaste på väldigt många mandatperioder. Jag ser hur politiker kommer överens med motparten för att kringgå folkviljan och man har mer gemensamt med sina politiska motståndare än med sina egna väljare. Jag ser hur man genom trixande ordnar så att det inte ska spela någon roll hur folk faktiskt röstar.

I formell mening kommer demokratin inte upphöra, men i formell mening är även Nordkorea en demokrati. De grövsta diktaturerna har alltid haft ordet "demokrati" med i sin nationsbeteckning.

Ok, jag ska inte överdriva, Sverige kommer inte bli ett Nordkorea. Men risken är att demokratin, steg för steg, urholkas allt mer och betyder allt mindre för människor. Varför ska man rösta om allt ändå är uppgjort i förväg?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar