torsdag 11 juni 2015

Människans lika värde - eller värdighet

Artikel 1 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna lyder: "Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter." Åtminstone i den svenska översättningen.

Och att alla människor har samma värde är något som ofta upprepas i olika sammanhang, men vad betyder det egentligen? Hur många som använder begreppet har stannat upp och funderat över vad det innebär och kan svara på det? Ordet värde ger ju ekonomiska associationer. Hur mycket är då en människa värd i kronor och ören?
Ja, hur räknar man ut värdet på en vara? Enligt marxistisk teori är bestäms värdet utifrån den tid som arbetaren lägger ner på att producera varan och det han behöver för sitt uppehälle under den tiden. Då kan man ju tänka att innebörden av alla människors lika värde är att vi alla ska ha exakt samma inkomst.
Men jag får ju lön utifrån det jag producerar, inte för att jag är människa. Arbetsgivaren anställer mig för att få ett arbete utfört och det är ofrånkomligt att värdet på det vi producerar kan skifta betydligt.
Enligt kapitalistisk analys bestäms värdet därför utifrån vad folk är beredda att betala för varan, värdet kan då skifta beroende på tillgång och efterfrågan. Men så räknar vi ju inte med människor, vi är inte utbytbara varor.

Så tillbaks till frågan: vad betyder det då att alla är lika mycket värda? Och vem garanterar mitt människovärde?
Är det andra som garanterar mitt människovärde (staten?), eller har jag ett inneboende värde oavsett hur andra värderar mig? Vem har i så fatt gett mig min värd? Räknar man med Gud kan man alltid säga att det är han som gör det, inför Gud har vi alla samma värde. Tror man inte på Gud måste man säga att vi inför varandra är lika mycket värda. Fast det vet vi ju att det inte är sant. Våra närmaste som vi älskar är mer värda för oss än människor som vi inte känner.

Men som jag antydde är det endast i den svenska översättningen som det står att vi är lika i värde. I det engelska originalet står det: "All human beings are born free and equal in dignity and rights." Ordet dignity har man alltså översatt med värde. Men egentligen betyder det ju värdighet. Det är ordet value som betyder värde.

Skillnaden mellan värdighet och värde är inte oväsentlig. Värdighet är ett bättre ord, det är inte kopplat till ekonomi på samma sätt. Även fattiga människor kan ha kvar sin värdighet.
Värdighet är inte bara något som ges mig utifrån, jag måste också själv i någon mån stå upp för min värdighet. Medan värde är något som bestäms av andra, är värdighet något som jag bestämmer själv.

I praktiken är vi inte lika i värde oavsett hur mycket vi säger detta. Inte för varandra, då vi värderar de vi älskar högre. Inte för arbetsgivaren som betalar olika lön beroende på hur produktiva vi är. Inte för staten som drar in mer skatt från vissa. Inte för Migrationsverket som låter vissa invandrare stanna men inte andra.

Istället för att tala om värde borde vi alltså återgå till som det faktiskt står i originalet: värdighet. Värdighet handlar om hur vi bemöter varandra, och vi kan alla ge varandra ett värdigt bemötande även om vi är olika mycket värda för varandra. Framförallt handlar värdighet om hur jag behandlar mig själv.
En människas värdighet kan inte omsättas i pengar. Vi är inte utbytbara som vi hade varit om vi vore lika i värde. En människas värdighet finns inom henne eftersom hon är skapad av Gud, och vi har i uppdrag att leva upp till detta.