söndag 1 november 2015

Om den svenska tilliten

Vad har gjort Sverige så framgångsrikt? Varför hamnar Sverige och övriga skandinaviska länder så högt i olika mätningar när det gäller livskvalitet och välfärd? En avgörande skillnad som skiljer ut oss från övriga världen är tillit. Den sociala tilliten är högre här, och länder där man litar på varandra blir framgångsrika länder. Ekonomiska transaktioner underlättas; man gör ju inte gärna affärer med människor man inte litar på. Och man är själv mer benägen att bidra till samhället om man litar på att andra också tänker på helheten.

Hur kommer det då bli i framtiden med en hög invandring från länder där den allmänna tilliten är betydligt lägre? Bo Rothstein som forskat om tilliten på Göteborgs universitet tar upp och diskuterar detta i en intressant artikel. Han visar att det nödvändigtvis inte behöver gå så att den sociala tilliten devalveras med en hög invandring. Resultaten från en dansk undersökning på Århus universitet visar att "invandrares tillit till andra människor stiger kraftigt så att den kommer att ligga närmare de mycket höga danska nivåerna än de länder varifrån man kommit".

Tänker man efter är ju tilliten i allra högsta grad kontextberoende. När jag befinner mig i Roms tunnelbana kontrollerar jag ständigt kamera och plånbok, spanande efter presumtiva ficktjuvar. Jag antar att min tillit till omgivningen i den situation är mycket låg.
På samma sätt det ju inte konstigt att invandrares tillit till samhället stiger när de kommer hit. De har ju inte samma anledning att misstro omgivningen här, som i deras egna krigshärjade länder.

Då finns det andra saker som kan äventyra vår dokumenterat höga tillit i Sverige. Enligt den danska undersökningen var "den viktigaste faktorn bakom denna ökning av tilliten i vilken utsträckning de som invandrat uppfattar att de blivit rättvist och opartiskt bemötta av de danska myndigheterna". 

Tyvärr kan man inte säga att invandrare till Sverige idag får ett opartiskt och rättvist bemötande. De extremt långa handläggningstiderna chockar många. Dessutom hör man talas om någons kusin som fick uppehållstillstånd efter bara 3 månader, han hade tur!
Och har det inte gått allt för många år sedan man fyllde arton kan man ljuga om sin ålder för att få en gräddfil till uppehållstillstånd. Jag undrar hur de nittonåringar som inte gjort detta och nu sitter av ett till två år utan att få gå i skola tänker om det?

En naiv tillit till att människor aldrig ljuger kan leda till en ökad misstro till samhället. En förutsättning för tilliten till det allmänna är att man kan lita på att det inte går att utnyttja myndigheters godtrogenhet.

En annan sak som kan minska vår gemensamma tillit är polariseringen och den ökade misstron i samhällsdebatten. När Ted Ekeroth håller tal om att det snart "smäller" bidrar han definitivt till ökad misstro. Men det gäller faktiskt också de som använder hans tal för att måla upp en bild av att Sverige mentalt befinner sig någonstans i 30-talets Tyskland och att SD bara väntar på att göra stadskupp så fort tillfälle ges.
Vi har sett ett antal bränder på planerade asylboende sedan i somras men även i befintliga asylboenden. Genast finns den de som reflexmässigt drar slutsatsen att det handlar om främlingsfientliga svenskar som varit i farten. Men i den mån man kunnat fastställa orsaken har det varit de boende själva som avsiktligt eller oavsiktligt satt eld. Nästa gång du hör om att det brinner på ett asylboende, betänkt följande: det finns över 8000 asylboende i Sverige. En hög andel av de som bor där röker och som inte blivit itutade brandsäkerhet sedan Bamsetidningsåldern.

Det unika med Sverige är ju att trots att det kommer långt fler än vad vi klarar av att hantera så går inte SD framåt i opinionen. I två mätningar har de nu backat, om än från en hög nivå. Den enda typ av organiserade protester vi ser i vårt land är när vänsteraktivister ger sig på polisen då de försöker göra sitt jobb.
Jag ser en hög tolerans mot de människor som kommit hit, kläder samlas in, människor ställer upp. Den som då målar upp en bild av ett dystert, främlingsfientligt Sverige bidrar i själva verket till just den polarisering som man säger sig vara emot.

Social tillit är mäktig kraft, det har skapat välstånd utan motstycke i vårt land. Men tilliten är samtidigt skör, den är inget vi bara kan ta för givet. Den oreda som råder i vårt mottagningsssystem där tur spelar en stor roll, eller där man kan bluffa sig till ett uppehållstillstånd motverkar att invandrares tillit ökar. Och en polariserad debatt där betydelsen av enstaka händelser överdrivs för att slå fast en tveksam tes ökar också misstron mellan oss.

Det kapital av hög tillit som vi har är något som vi måste förvalta väl. Det gör vi genom att se till att ha system där alla upplever att de blir lika och rättvist behandlade, och där vi inte polariserar i onödan när vi diskuterar.