fredag 28 februari 2014

"Vill du vara god, så är du vänster!"

Intentionen i SPT:s ledare i nr 3 är god: ”Evangelium räddar från moralism”. Jag instämmer helt i syftet: kristen tro är ingen åsiktsgemenskap, vilket kan vara nog så viktigt att påpeka i Svenska Kyrkan. När Antje Jackelén intervjuades i radio P1 lördagsintervju fick hon frågan om kyrkan ska engagera sig politiskt och svarade jakande, dock ej partipolitiskt. ”Men ni hamnar ju nästan alltid till vänster i politiska frågor?” invände intervjuaren. ”Ja, det kan man ju undra vad det beror på” blev svaret i ett tonfall som antydde att det väl inte var så konstigt.
Detta är något som jag har känt av ända sedan jag läste teologi: ”Vill du vara god, så är du vänster.”

Tyvärr så halkar även SPT:s ledarskribent in på det spåret trots de goda intentionerna. Man avslöjar att man gått på mediemyterna att det pågår neddragningar i välfärden. I själva verket har det skett en real ökning av offentliga resurser sedan 2006. Under samma tid har skattetrycket minskat från drygt 50 till 44 %. Men ledarskribenten tycks mena att den skattesänkningen bär spår av en ond makt! Det ska man alltså få höra i landet med världens näst största skattetryck.

Jag har i och för sig inga problem med att kyrkan ska engagera sig politiskt. Vi människor är politiska eftersom vi är samhällsvarelser, det går inte att undvika bara för att man är kristen!
För mig är skattefrågan i allra högsta grad en moralisk fråga: är det rätt att en stat, med våldsmonopolet i ryggen, lägger beslag på nästan hälften av vad en människa lyckas tjäna ihop? Borde vi som kristna inte protestera mot detta, eller har vi glömt att arbetaren är värd sin lön? Beslutsfattarna har effektivt lyckats befästa tanken att vi gör detta av solidaritet för att vi ska acceptera det. Men det handlar inte om solidaritet; det är bara en mycket liten del av skatten som omfördelas till andra individer. Det mesta kommer tillbaka till en själv i en evig rundgång.

Istället handlar det om makt! Vem ska ha makten över den enskildes liv: staten eller den enskilde själv? Är det rätt att staten rycker undan möjlighet för människor att bygga upp en buffert och på det sättet skapa en trygghet på deras egna villkor; en trygghet som inte är beroende av myndigheters beslut?
Även den övre medelklassen i Sverige lever ur hand i mun i en alarmerande hög grad. Detta blev smärtsamt tydligt vid Saabs rekonstruktion för några år sedan då de anställda blev utan både lön och a-kassa och det visade sig att även ingenjörer hade svårt att klara sig, till och med under några få veckor.
Att beslagta delar av vad en människa har att leva på borde inte göras lättvindigt. Att göra det i en sådan utsträckning att man blir beroende av de som har tagit hand om resurserna borde kallas vad det är: orättfärdigt.
Jag vill ha ett samhälle där det blir möjligt att arbeta ihop ett kapital för att, till exempel, ta tjänstledigt för studier under ett år eller två. Eller att gå ner i arbetstid om man hellre vill det. Och man ska kunna göra detta utan att först ha fått ett nådigt tillstånd av politiker och myndigheter som beviljar stöd och bidrag av olika slag. Kort sagt: makten ska flyttas från myndigheter till individen.
Detta kräver radikalt sänkta skatter vilket naturligtvis också innebär ökat ansvar för oss medborgare: både när det gäller att ta ansvar för den egna ekonomin och ställa upp när min medmänniska är i nöd.
Men frågan är om en sådan politisk uppfattning får plats i Svenska kyrkan? Vad anser SPT:s ledarskribent: går jag i den ondes ledband? Är det så, att man gärna får vara politisk men bara så länge man är vänster?

Brev till SPT nr 5, 2014